DCA

Dzienne Centrum Aktywności jest placówką, w której rewalidacją objęte są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nasi podopieczni wymagają ciągłej rehabilitacji ruchowej i wsparcia różnorodnymi dostępnymi technikami w celu utrzymania i poprawy osiągniętego poziomu rozwoju psychoruchowego i społecznego.

W ramach prowadzonej terapii osoby niepełnosprawne korzystają z zajęć psychologicznych, pedagogicznych z wykorzystaniem komputera, manualnych, muzycznych, arteterapii, zajęć prowadzonych metodą PETO, terapii logopedycznej, terapii integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej i masażu.

Dla naszych podopiecznych organizujemy imprezy integracyjne

  • choinkę

  • spotkania wielkanocne i wigilijne

  • Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

  • wyjazdy integracyjne – plenery malarskie , Dzień Dziecka.

Nasze zajęcia:

Zajęcia logopedyczne

 

Zajęcia psychologiczne

 

Masaż

 

 

 

 

 

 

Zajęcia psychologiczne

Zajęcia logopedyczne

 

 

 

 

 

 

 

Arteterapia

Rehabilitacja ruchowa

 

Muzykoterapia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia pedagogiczna

Zajęcia manualna

 

Zajęcia manualne

Terapia pedagogiczna