«

»

Jul 14

Mobilność edukacyjna – Erasmus+

Przed nami ostatnia mobilność edukacyjna, tym razem trzech pracowników z naszego Stowarzyszenia leci                 na Maltę.

Główny cel: kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielski, nawiązanie nowych kontaktów                 i umiędzynarodowienie placówki.

Po powrocie w sierpniu umieścimy relację wraz ze zdjęciami.